Iniciar sessió

Política de preus

text_contact_short

 

 

 

 

POLÍTICA DE PREUS BÀSICA (des del pla gratuït de subscripció) 
Els preus i descomptes estan definits a la fitxa del producte i és aplicat a cada client.   
 
POLÍTICA DE PREUS SIMPLE (des del pla de subscripció Indie) 
El sistema permet definir il·limitades llistes de preus que tenen la l'opció de posteriorment assignar-se a un compte. Els preus i descomptes estan definits per un llista de preus determinada, el que permet augmentar els clients i establir una política de preus per cada un.  


POLÍTICA DE PREUS SOFITICADA  ( des del pla de subscripció sofisticat)  
Inclou totes les funcionalitats de la política "bàsica" de preus en que s'hi afegeix la possibilitat de definir els descomptes per volum i "promocions de multi-venda" del mateix producte. Un exemple seria "compra dos i emporta't un gratuït".      

Quan es defineixen els "descomptes per volum", s'ha d'informar de la quantitat mínima de producte per aplicar la oferta. 
 

Però, què és una llista de preus? 

-    Una llista de preus ha de tenir un codi que posteriorment serà assignat als comptes.  S'ha de tenir en compte que els codis no són únics, per tant poden tenir varies llistes de preus (llegir les notes aclaridores per saber més).  

-   La llista de preus ha de tenir dates d'inici i final.  

-    la llista de preus ha ser ser un dels tipus següents: 

            o   Tarifa de preus: Només defineix i sobreescriu el preu trobat dins la fitxa del producte. 
            o   Taxa de descompte: Només defineix el descompte. S'aplica sobre el preu que es troba a la fitxa del producte sobreescrivint el descompte (de la fitxa del producte) en el cas d'haver-ne. 
            o   Preu i taxa de descompte: Defineix el preu i el descompte de forma complementària sobreescrivint el preu i el descompte que es troba a la fitxa del producte.  
           o   Si la llista de preus és de tipus "Taxa de descompte" o "Preu i taxa de descompte", s'ofereixen tres descomptes i s'apliquen en cascada.  (Consulta les notes aclaridores per més informació).  
 
Notes aclaridores:

Múltiples llistes de preus amb el mateix codi: RepCamp permet crear varies llistes de preus amb el mateix codi per situacions diferents. Dos exemples poden ser:

         Exemple 1:
        -    Situació actual:  Es té una llista de preus (codi 01) per l'any en curs (comença 01/01/2021 i finalitza 31/12/2021). La llista està assignada a un grup de clients.  
        -    Objectiu: Treballar en una política de preus per l'any següent la qual no es vol aplicar abans de l'1 de Gener. 
        -   Conclusió: Crear una llista paral·lela amb el mateix codi però diferents dates (començar el 01/01/2022 i acabar el 31/12/2022). 

        Exemple 2:

        -    Situació actual:  Es té una llista de preus (codi 01) per l'any en curs (comença 01/01/2021 i finalitza 31/12/2021). La llista està assignada a un grup de clients.  
        -    Objectiu: Durant un període curt de temps dins el mateix any, es vol fer una promoció per certs productes. (25% de descompte pels banyadors durant la temporada d'abans d'estiu). 
        -   Conclusió: Crear una nova llista de preus amb el mateix codi però amb un rang de dates més curt. RepCamp aplicarà automàticament el descompte dels productes seleccionats en el moment de crear una comanda


Tres descomptes: El càlcul en cascada implica que el primer descompte s'aplica a l'import net total i el segon descompte s'aplica a l'import amb la rebaixa ja descomptada, i així successivament.  


Política jeràrquica de preus: RepCamp sempre aplicarà abans les regles més restrictives i paulatinament baixarà la seva intensitat fins a arribar al preu bàsic definit a la fitxa de producte.